JudoKata

 

Nageno kata

https://www.youtube.com/watch?v=YOcVfmmMBLY

World Judo Kata Championship MALAGA Nage-No-Kata Japan M.Sakamoto & T. Yokoyama

https://www.youtube.com/watch?v=-Qe_JKQjJTA

 

Katameno kata

https://www.youtube.com/watch?v=Rs34kU-ngOs

Judo Kata Wold championship Malaga 2014 - Katame no kata Japan

https://www.youtube.com/watch?v=5RT8CECxGRY

 

Kimeno kata

https://www.youtube.com/watch?v=qn5I23bgCDU

2007 KODOKAN JUDO KATA INTERNATIONAL TOURNAMENT

https://www.youtube.com/watch?v=Gjx5asz3dO0

 

Kodokan Goshin Jutsu

https://www.youtube.com/watch?v=HMt57kVJhLE

World Judo Kata Championship 2014 Malaga Kodokan Goshin-Jutsu Japan H. Miyamoto & M. Watanabe

https://www.youtube.com/watch?v=5d7vZ-kCc6o

World Judo Kata Championship 2014 Malaga Kodokan Goshin-Jutsu Italia Volpi and Calderini

https://www.youtube.com/watch?v=2byNMVZ1ak4

 

Kontakt

KASUGA z.s. 40323 Velké Březno +420 739 416 241 buchar.tomas@seznam.cz