top of page

JU-JITSU

Trénink JU-JITSU je zaměřen na sebeobranu za pomocí předevší technik kansetsu waza, shime waza a atemi waza. Součástí JU-JITSU je cvičení s tanto, wakizashi, katana, boken, pistol a tyč. JU-JITSU stále používá tradiční techniky judo, které současné sportovní judo již nepovoluje.

Ju-Jitsu, Sebeobrana pro ženy a dívky.

Bc. Tomáš Buchar, MBA
1. DAN Ju-Jitsu (WIBK)
4. DAN Judo (ČSJu)
Trenér I. třídy
Zkušební komisař I. třídy, rozhodčí ČSJu
FTVS UK Trenérská I. třída, Licence A
Member of KODOKAN Judo Japan Tokyo
certifikovaný sportovní masér
email: buchar.tomas@seznam.cz  
mob: +420 739 416 241

Věra Bucharová 
1. DAN Ju-Jitsu (WIBK)

4. DAN Judo (ČSJu)
Trenér II. třídy
Zkušební komisař II. třídy, rozhodčí ČSJu
Member of KODOKAN Judo Japan Tokyo
email: bucharova.vera@seznam.cz  
mob: +420 737 284 732


 

bottom of page