top of page

ZKOUŠKY NA DAN 2021

Seminář a zkoušky na DAN judo v ústeckém kraji

V letošním roce opět proběhne seminář a zkoušky na 1. DAN JUDO v ústeckém kraji.
 
Seminář
Termín: neděle 14. listopadu 2021, od 9,00-15,00hod
Instruktor: Tomáš Buchar, Věra Bucharová
Místo konání: Sportovní dům, Mánesova 1999, 43002 Chomutov
Seminář nabízí konzultaci na 1. - 4. DAN.

Zkoušky na 1. DAN
Termín: neděle 21. listopadu 2021, od 9,00-15,00hod
Místo konání: Sportovní dům, Mánesova 1999, 43002 Chomutov

Zkušební komise:
Předseda: Tomáš Buchar – ZK I. Třídy ČSJu
Přísedící:   Jaroslav Zetek – ZK I. Třídy ČSJu
Přísedící:   bude doplněno

Poplatky na obě akce podle platné Ekonomické směrnice ČSJu.

V platnosti je směrnice Zkušebního řádu a její povinnosti, upozorňuji řádně vyplnit Žádost o vykonání zkoušky na DAN.
Formulář musí být schválen KSJu ÚK před konáním zkoušky :
https://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/kolegium_danu/zkusebni_rad/2016-Zadost_o_vykonani_zkousky_DAN.pdf
a zaslat na buchar.tomas@seznam.cz

Dne 12. 10. 2021 ve Velkém Březně
 
S pozdravem
Bc. Tomáš Buchar, MBA
Kolegium Danů ČSJu ÚK
+420 739 416 241 | buchar.tomas@seznam.cz


 

bottom of page